Ödemiş
+17°C

Haberler

Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesi

  • 22.07.2019
  • ezgi

 

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 12.07.2019 tarihli yazıda; Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Kırsal kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine ilişkin kararın, 12 Temmuz 2019 tarih ve 30289 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu karar; 2019-2020 yılları için pilot uygulama olarak Amasya , Düzce, İzmir ve Mardin illerinde kırsal alanda yaşayan-yaşamayı taahhüt eden; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksek okul veya üniversite mezunlarının mahallinde uygulayacağı 5. madde kapsamındaki;

a) Hayvansal üretime yönelik projelere,

b) Bitkisel üretime yönelik projelere,

c) Su ürünleri üretimine yönelik projelere,

ç) Yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projelere,

d) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere

100 bin TL'ye kadar hibe verilmesini kapsamaktadır.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin  sözkonusu kararahttp://resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190712-6.pdf internet adresinden de ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesi