Ödemiş
+17°C

Haberler

Askıya Alma ve Kota Başvuruları Hakkında Duyuru

  • 23.05.2019
  • ezgi

 

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan aldığımız yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimini karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının,ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda  Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı kaydedildiği belirtilmiştir.

Yazının devamında, Avrupa Birliği ya da Türk firmalarınca 01/01/2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin ekte yer alan listedeki ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığına en geç 28/05/2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği vurgulanarak başvurulara ilişkin formlara  https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi   adresinden ulaşılabileceği ifade edilmiştir.

Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2019/18 sayılı İthalat Tebliği incelenebileceği belirtilmiştir. Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı,GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip,tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılmasının önemli olduğu açıklanmıştır.

Konu hakkında ilgili Bakanlıktan iletişime geçilecek  olan yetkililerin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Elektrik-Elektronik,Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,

Ek Dosya (68.0 KB)
Askıya Alma ve Kota Başvuruları Hakkında Duyuru