Ödemiş
+17°C

Haberler

TEHLİKELİ MADDE DENETİMİ

  • 16.05.2019
  • ezgi

 

 

   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 09.05.2019 tarih ve 4931 sayılı yazılarında “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 29.04.2019 tarih 33171 sayılı yazıda 24.04.2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri hatırlatılmaktadır.

 

   Ayrıca; anılan yönetmeliğim Geçici 1 inci maddesine göre trafik siciline tescilli “Taşıt Durum Tespit Belgesi” almış ancak ADR/Taşıt Uygunluk belgesi bulunmayan 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlara 31.12.2019 tarihine ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) ADR/Taşıt Uygunluk Belgesinin alınması gerektiği belirtilmektedir.” denilmektedir.

 

Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunan üyelerimizin, söz konusu Yönetmelikten kaynaklanan idari yaptırımlara muhatap olmamaları adına konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla

TEHLİKELİ MADDE DENETİMİ