Ödemiş
+17°C

Haberler

ÖDEMİŞ SÜS BİTKİLERi VE FİDANCILIKLA DÜNYA PAZARIN’DA

  • 04.01.2019
  • ezgi

 

 

 

 

Ödemiş Ticaret Odasında ‘Süs Bitkileri Ve Fidan Üreticileri Dış Ticaret Kapasitesinin Artırılması Projesi’ Açılış Toplantısı gerçekleşti. Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş söz alarak ;

‘‘Son yıllarda Türkiye’nin her yerinden yatırımcılar özellikle Süs Bitkileri ve Fidancılık sektöründe Ödemiş’i tercih ediyor. Bu tercihlerinin sebebi Ödemiş’in ikliminin, bitki gelişiminde Türkiye deki en uygun şartlara sahip olmasıdır.

Süsbir verilerine göre Ödemiş de özellikle çalı ve ağaç grubunda yetiştirilen süs bitkileri Türkiye toplamının % 34 ünü, fidancılık sektöründe ise % 45 ini teşkil etmektedir. Bu Türkiye açısından önemli bir merkez olduğumuzun kanıtıdır. Başka bir ifade ile neredeyse her 3 süs bitkisinden birisi, her 2 fidandan birisi Ödemiş de yetişmektedir.

Ancak sektörün kendi içinde çözmesi gereken problemler var. Özellikle sübvansiyonlu kredilerde süs bitkilerine yer verilmemesi, yatırım kredilerine yer verilmemesi, KDV oranlarını %18 den %8 e düşürülmesi konularında lobi faaliyetlerini sürdürüyoruz. Yine fidancılıkta hastalıklardan korunma önlemleriyle ilgili Bakanlık ile bilgi paylaşımı yapıyoruz.

UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Projesinin bugün itibariyle ilk aşaması olan ihtiyaç analizini başlatmış oluyoruz. Yaklaşık iki aylık bir süre içerisinde uzmanlar tarafından, bu projeye katılan firmaların verileri göz önünde bulundurularak bir raporlama yapılacak. Birebir görüşmelerde düşünce ve seviyeleri ölçülen firmalar bundan sonraki basamak olan kendilerini geliştirme sürecine hızlıca geçmiş olacaklar.

İhtiyaç analizi UR-GE  Projesinin temelini oluşturuyor, çünkü bu projeye katılan firmalardan alınan bilgiler bundan sonraki en az 3 senelik yol haritasını çıkarmamızı sağlayacaktır.

Ödemiş Ticaret Odası olarak da bizim projedeki amacımız Ödemiş’in Süs Bitkileri ve Fidancılık sektöründe adının tüm dünyaya duyurmasını sağlamaktır.

İçersin de bulunduğumuz uygun iklim şartları ve üretim kapasitesi göz önüne alındığında amacımıza ulaşmada her hangi bir engel bulunmamaktadır. UR-GE projesi aslında ülkemizin içinde bulunduğu, döviz kurlarının yükselmesiyle oluşan krizi, fırsata çevirmek için en önemli yoldur.

Bu projeye giren firmaların ihtiyaç analizi tamamlandıktan sonra ki amaçları,  dünya ile entegrasyonlarını sağlayacak yapıya ulaşmaları için yapılması gerekenlere hazırlanmaktır. Katılımcı firmalar bu gelişim safhalarını tamamlayarak, projeye dahil olmayan firmaların önerilerine geçmiş olacaklardır.

Kurumsallık, uluslararası ticaret, gerekli sertifikaları tamamlama noktalarından belirli seviyeye gelmeleri için zorunlu bir itici güç oluşturacaktır.

Bu noktasıyla da Ur-Ge bölgemiz için çok önemli bir proje oluyor. ’’ Dedi.

ÖDEMİŞ SÜS BİTKİLERi VE FİDANCILIKLA DÜNYA PAZARIN’DA
ÖDEMİŞ SÜS BİTKİLERi VE FİDANCILIKLA DÜNYA PAZARIN’DA