Ödemiş
+17°C

Haberler

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DUYURUSU

  • 01.03.2017

 SAYIN ÜYEMİZ;

 
İlgi: TOBB’nin 23.02.2017 tarihli ve 3202 sayılı yazısı.
 
İlgi kayıtlı yazıda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 02.02.2017 tarihli ve 52856264-106.01.99-E 00022353322 sayılı yazısı.
 
23.11.2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”  kapsamında, 15.08.2017 tarihinden itibaren “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” tek tip olarak verilecek olup, bu belge ile söz konusu belge sahiplerine gümrük işlemlerinde bir takım kolaylıklar sağlanacaktır.
 
Konu ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, bir örneği ilişikte sunulan bilgi notu ile yukarıda belirtilen değişikliklerin işlenmiş halini içeren Tebliğ metnine http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/oks-tebligi-değisikligi-duyurusu adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize Sunarız.
 
BİLGİ NOTU
 
23/11/2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmi Gazete’de,  “Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılamasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır.
 
Söz konusu değişiklik ile onaylanmış kişi statü belgesi yeniden düzenlenmiştir.
 
Buna göre, 15/08/2017 tarihinden itibaren;
 
- Onaylanmış kişi statü belgeleri sınıf ayrımı olmaksızın tek tip belge şeklinde düzenlenecektir.
- Onaylanmış kişi statü belgeleri sahipleri serbest dolaşımdaki eşyanın ihracatında mavi hat uygulamasından yararlanabilecektir.
- Onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin, Tebliğin 42/A maddesinde yer alan koşulları karşılamaları halinde;
- Dahilde işleme rejimi kapsamındaki ihracat dahil, tüm ihracat beyannamelerinde mavi hat uygulamasından yararlanabilecektir.
- İlave koşulları sağlamayan onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerine göre ithalatta ve ihracatta daha az muayeneye tabi tutulabilecektir.
- Onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri herhangi bir ilave koşula gerek kalmaksızın aşağıdaki kolaylıklardan faydalanabileceklerdir;
- Eksik beyan,
- Kısmi Teminat,
- Götürü teminat,
- Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme,
- İhracatta mavi hatta işlem gören beyannameye belge eklenmemesi,
- Tahlile tabi bazı eşyanın tahlil sonucu alınmadan teslimi,
- Tahlile tabi bazı eşya için 6 aylık tahlil raporu kullanımı,
- Taahhütname karşılığı konşimento ibrazından önce petrol ve türevleri cinsi eşyanın alıcıya teslimi.
- Ayniyet tespitinde farklı uygulama,
- Eşya özelliğine bağlı olmadan taşıt üstü uygulaması. 
ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DUYURUSU